Objednávka na prevod podielov v spoločnosti

Formulár pracuje v zabezpečenom režime

Údaje o spoločnosti
Sídlo spoločnostiSpoločníci/Akcionári

Spoločník/Akcionár č. 1 - údaje vypĺňať podľa Občianskeho preukazu

Konatelia/Členovia predstavenstva

Konateľ/Člen predstavenstva č. 1 - údaje vypĺňať podľa Občianskeho preukazu

Zodpovedný zástupca
Dozorná rada
Činnosť spoločnosti

Pozrite si zoznam voľných živností a skopírujte požadované činnosti do políčka. V prípade, že nie ste istí výberom predmetov podnikania, uvedte okruh činností, ktoré bude spoločnosť vykonávať.

Pozrite si zoznam remeselných a zoznam viazaných živností a skopírujte požadované činnosti do políčka. V prípade, že nie ste istí výberom predmetov podnikania, uvedte okruh činností, ktoré bude spoločnosť vykonávať.

Kontaktné údaje
Prílohy
Poznámka
Súhlas so spracovaním osobných údajov a obchodnými podmienkami